Informácie o nás

Miestnosť uzdravenia funguje ako pravidelná služba, v ktorej sa slúži uzdravením a oslobodením, ľuďom ktorí to potrebujú. Sme naddenominačná skupina znovuzrodených kresťanov, ktorí aj týmto spôsobom napĺňajú Pánove inštrukcie zo záveru Markovho evanjelia: 

Mk 16,16-17 "A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ 

Od septembra 2016 popri službe uzdravenia ponúkame taktiež pravidelné otvorené stretávanie spoločenstva na našej domovskej adrese na Trnavskej ceste 67, každú nedeľu v mesiaci o 09:30hod. a každý 3.štvrtok v mesiaci o 17:30hod.

  

 

Kontakt

Miestnosť uzdravenia +421 917 868 449 miestnost1@gmail.com