Nechceš byť viac chorý?

Mt 8,2-3. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.
On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva.
 
Mt 10,7-8. Choďte a hlásajte: »Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.« Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
 
Jak 5,14-15. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.
 

 

Otvorené pravidelné stretávanie Miestnosti uzdravenia

Od jesene 2016 ponúkame pravidelné otvorené stretnutia v Miestnosti uzdravenia. Stretávame sa v nedeľu  doobeda o 09:30 hod. v našich priestoroch na Trnavskej ceste 67 za účelom spoločného slávenia Večere Pánovej, chvál, modlitieb a spoločenstva. Pravidelné stretnutie mávame aj každý 3.štvrtok v mesiaci o 17:30 hod. na rovnakej adrese. Pravidelným obsahom býva prednáška, priestor na otázky a na modlitby za chorých. Tieto stretnutia sú otvorené, môže prísť úplne každý, bez ohľadu na to, či už je znovuzrodený alebo nie.

 

 

 

Kontakt

Miestnosť uzdravenia +421 917 868 449 miestnost1@gmail.com